کامپیوتر کامل کد 001

3,490,000 تومان
 • صفحه نمایش : 19INCH LCD
 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • ماوس : USB ( آکبند )
 • کیبورد : USB ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور / کابل تصویر
 • پردازنده : 2هسته ای DUALCORE
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 4GB
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی : INTEL UP 2GB
 •  حافظه  داخلی :  500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کامپیوتر کامل کد 002

3,990,000 تومان
 • صفحه نمایش : 19INCH LCD
 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • ماوس : سیم دار Logitech ( آکبند )
 • کیبورد : سیم دار DETEX ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور / کابل تصویر
 • پردازنده : 2هسته ای DUALCORE
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 4GB
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی : 1GB DDR3 UP 2GB
 •  حافظه  داخلی :  500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کامپیوتر کامل کد 003

4,490,000 تومان
 • صفحه نمایش : 19INCH LCD
 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • ماوس : USB  آکبند )
 • کیبورد :USB ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور / کابل تصویر
 • پردازنده : 2هسته ای DUALCORE
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 4GB
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی : 2GB DDR3 UP 4GB گیمی
 •  حافظه  داخلی :  500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کامپیوتر کامل کد 004

3,990,000 تومان
 • صفحه نمایش : 19INCH LCD
 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • ماوس : USB  آکبند )
 • کیبورد :USB ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور / کابل تصویر
 • پردازنده : 2هسته ای DUALCORE
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 4GB
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی :INTEL UP 2 GB
 •  حافظه  داخلی :  500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کامپیوتر کامل کد 005

4,490,000 تومان
 • صفحه نمایش : 19INCH LCD
 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • ماوس : USB  آکبند )
 • کیبورد :USB ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور / کابل تصویر
 • پردازنده : 2هسته ای DUALCORE
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 4GB
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی :2GB DDR3  UP 4GB
 •  حافظه  داخلی :  500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کامپیوتر کامل کد 006

4,690,000 تومان
 • صفحه نمایش : 19INCH LCD
 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • ماوس : USB  آکبند )
 • کیبورد :USB ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور / کابل تصویر
 • پردازنده : 2هسته ای DUALCORE
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 8GB DDR3
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی :INTEL  UP 2GB
 •  حافظه  داخلی :  500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کامپیوتر کامل کد 007

5,190,000 تومان
 • صفحه نمایش : 19INCH LCD
 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • ماوس : USB  آکبند )
 • کیبورد :USB ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور / کابل تصویر
 • پردازنده : 2هسته ای DUALCORE
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 8GB DDR3
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی :2GB DDR3 UP 4GB گیمی
 •  حافظه  داخلی :  500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کامپیوتر کامل کد 008

4,190,000 تومان
 • صفحه نمایش : 19INCH LCD
 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • ماوس : USB  آکبند )
 • کیبورد :USB ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور / کابل تصویر
 • پردازنده :  QUAD CORE
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 4GB DDR3
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی : INTEL UP 2GB
 •  حافظه  داخلی :  500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کامپیوتر کامل کد 009

4,690,000 تومان
 • صفحه نمایش : 19INCH LCD
 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • ماوس : USB  آکبند )
 • کیبورد :USB ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور / کابل تصویر
 • پردازنده :  QUAD CORE
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 8GB DDR3
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی : INTEL UP 2GB
 •  حافظه  داخلی :  500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کامپیوتر کامل کد 010

5,490,000 تومان
 • صفحه نمایش : 19INCH LCD
 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • ماوس : USB  آکبند )
 • کیبورد :USB ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور / کابل تصویر
 • پردازنده :  QUAD CORE
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 8GB DDR3
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی : 2GB UP 4GB
 •  حافظه  داخلی :  500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کامپیوتر کامل کد 011

6,190,000 تومان
 • صفحه نمایش : 19INCH LCD
 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • ماوس : USB  آکبند )
 • کیبورد :USB ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور / کابل تصویر
 • پردازنده :  QUAD CORE
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 4GB DDR3
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی : DDR5 GTX UP 8GB
 •  حافظه  داخلی :  500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کامپیوتر کامل کد 012

5,890,000 تومان
 • صفحه نمایش : 19INCH LCD
 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • ماوس : USB  آکبند )
 • کیبورد :USB ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور / کابل تصویر
 • پردازنده :  DUAL CORE
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 8GB DDR3
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی : DDR5 GTX UP 4GB
 •  حافظه  داخلی :  500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کامپیوتر کامل کد 013

5,190,000 تومان
 • صفحه نمایش : 19INCH LCD
 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • ماوس : USB  آکبند )
 • کیبورد :USB ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور / کابل تصویر
 • پردازنده :  DUAL CORE
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 8GB DDR3
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی : INTEL UP 2GB
 •  حافظه  داخلی :  2TB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کیس کامل کد 014

5,390,000 تومان

 

 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور
 • پردازنده : CORI5
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 8GB DDR3
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی : INTEL UP 2GB
 •  حافظه  داخلی :  2TB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کیس کامل کد 015

7,190,000 تومان

 

 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور
 • پردازنده : CORI5
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 8GB DDR3
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی : DDR5 GTX UP 4GB
 •  حافظه  داخلی : 500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN

کیس کامل کد 016

6,990,000 تومان

 

 • قاب کیس : SADATA ( آکبند )
 • اقلام همراه : کابل پاور
 • پردازنده : CORI5
 • مادربرد : GIGABYTE
 • حافظه رم : 8GB DDR3
 • درایو نوری : DVD-R
 • پردازشگر گرافیکی : DDR5 GTX UP 4GB
 •  حافظه  داخلی : 500GB WD
 • منبع تغذیه : SERVER 24 PIN